V E L K O M E N

V a r m t  v e l k o m e n ,

Mitt arbeid er forma av min evige fascinasjon for røyst og røyrsle. T i l s t a d e v æ r e l s e  er mi drivkraft både i mitt arbeid og i måten eg lever mitt liv på. Les meir…


krusedull_heimeside

R Ø Y S T //
Som klassisk utdanna songerinne tek eg på meg songoppdrag og arbeider med mine musikalske hjarteprosjekt.

R Ø Y R S L E //
Som yogalærar formidlar eg yogaens utømelege rikdom gjennom 1:1 møter, samlingar og online via Tilstades Yoga (lanserast våren 2020)

K O N T A K T //
e-post: post at karenrosenbergolsen
instagram: karenrosenbergolsen