V E L K O M E N

krusedull_heimeside

V a r m t  v e l k o m e n ,

Mitt arbeid er forma av min evige fascinasjon for røyst, rørsle og tilstadeværelse.
Les meir…

K O N T A K T //
e-post: post@karenrosenbergolsen.com
instagram: @karenrosenbergolsen, @yogaigamleskrivargarden