r ø y s t & r ø r s l e

V a r m t v e l k o m e n ,

Mitt arbeid med utøvande song og komposisjon er fundert i eit djupt ynskje om å oppleve flyt og ha moglegheit til å kunne skape mitt eige uttrykk. Som songpedagog søkjer eg etter å guide deg til den fridomen som mogleggjer at du kan uttrykke deg gjennom di unike røyst. Som yoga- og meditasjonslærar bringer eg alltid med meg hjarte og audmjukheit og ynskjer å kunne guide mine deltakarar til indre styrke både på matta og av. Eg skriv og fangar augeblikk som ein tilstadeværelsepraksis og har det intuitive som drivkraft for mi skaparkraft.