V E L K O M E N

S O N G E R I N N E // S O N G P E D A G O G
Y O G A – & M E D I T A S J O N S L Æ R A R

krusedull_heimeside

V a r m t  v e l k o m e n ,

Mitt arbeid er forma av min evige fascinasjon for røyst og rørsle.
Les meir…

K O N T A K T //
e-post: post at karenrosenbergolsen
instagram: karenrosenbergolsen