V E L K O M E N

V a r m t  v e l k o m e n ,

Mitt arbeid er forma av min evige fascinasjon for røyst og røyrsle.
T i l s t a d e v æ r e l s e  er drivkrafta for mi skaparkraft. Les meir…

krusedull_heimeside

R Ø Y S T //
Som klassisk utdanna songerinne tek eg på meg songoppdrag, arbeider med mine musikalske prosjekt og syng frå hjartet.

R Ø Y R S L E //
Eg formidlar yogaens utømelege rikdom gjennom 1:1 møter, samlingar, klasser og via Tilstades Yoga

K O N T A K T //
e-post: post at karenrosenbergolsen
instagram: karenrosenbergolsen