1 : 1

Eg bringer med meg audmjukheit og hjarte, samt alle mine verktøy til våre møter. Eg tilbyr fire fordjupingar for 1:1 møter, ofte kan desse flyte i kvarandre og eg skreddersyr gjerne på tvers av desse for å møte deg i det du ynskjer og treng. Me kan møtast fysisk eller virtuelt.

#1  s t a b i l i t e t  &  e k s p a n s j o n 
#2  y i n  &  m e d i t a s j o n
#3  p u s t  ( b r e a t h w o r k )
#4  g r a v i d i t e t  &  b a r s e l
#5  d i  r ø y s t


P r i s a r:

meir informasjon kjem.

K O N T A K T //
e-post: post at karenrosenbergolsen
instagram: karenrosenbergolsen