1 : 1

Eg tek med meg hjarte, audmjukheit og alle mine verktøy inn i våre 1:1 møter.

Eg guidar deg til å finne fridomen som gjer at du kan uttrykke deg gjennom di unike røyst. Med det meiner eg både di songstemme om du ynskjer det, men det kan også dreie seg om autensitet, kva er sanning for deg og kva er meiningsfylt for deg.

For meg har song og yoga komplimentert kvarandre so fint, og eg bruker dette formatet 1:1 til å dele mine erfaringar.

Nokre haldepunkt å velje frå kan vere:
Styrke, stabilitet og teknikk,
Meditasjon og kontemplasjon,
Pustearbeid, autensitet og innsikt
Avspenning og djup kvile,
Resonnans, støtte og uttrykk
Ei hjelpande hand i utforminga av ein tilrettelagt og relevant praksis for deg.

Eg høyrer gjerne frå deg so me kan skape det som passar deg.

Prisar:
1000 per 75 min
1200 per 90 min

K O N T A K T //
e-post: post at karenrosenbergolsen
instagram: karenrosenbergolsen