1 : 1

V i r t u e l l e m ø t e r: * B O O K *

Eg tilbyr to fordjupingar for virtuelle møter. Desse kan vere med og støtte opp om auka tilstadeværelse i din kvardag.

I den fyrste delen av vårt møte samtalar me om dine ynskjer og behov, og arbeidet me gjer vil so verte skreddersydd til å vere mest mogleg meiningsfylt for akkurat deg. Me møtast via zoom, og du kan få tilsendt eit opptak i etterkant om ynskjeleg.

#1 p u s t  ( b r e a t h w o r k )
#2 g u i d a m e d i t a s j o n

P r i s:
Virtuelt møte: 45 min 500 kr

* B O O K *

K O N T A K T //
e-post: post at karenrosenbergolsen
instagram: karenrosenbergolsen