1:1 y o g a


***
Eg underviser yoga 1:1 i Gamle Skrivargarden i Volda.
Meir info kjem snart.

VIPPS: #602034


***
Ta kontakt om du ynskjer å arbeide med yoga 1:1

K O N T A K T //
e-post: post@karenrosenbergolsen.com
instagram: @karenrosenbergolsen, @yogaigamleskrivargarden