Yin & Yang

I år  u t v i k l a r  eg yoga workshop konsept som eg håper kan vere til glede for andre, og meg sjølv, i maaaange år framover. Dette er eit konsept som er tenkt som eit slags 2- dagars mini retreat. Den eine dagen fordjupar vi oss hovudsakleg i ein yang praksis, med dynamisk yoga, styrke og kraft, den andre dagen er i større grad via til yin, med kvile, innsikt og stillheit. Me lyfter fram og utforskar kor yin og yang (ofte framstilt som to rake motsetnader) faktisk kompletterer kvarandre <3

Den fyrste versjonen av dette yin yang konseptet tek stad i allereie skjærtorsdag og langfredag. Det er også fullt mogleg å vere med på berre ein av dei 2 workshopane.

Yang Skjærtorsdag kl. 19.00 – 21.00
Yin Langfredag kl. 19.00 – 21.00

påmelding til post@karenrosenbergolsen.com
250,- per kveld, 400,- om du er med på begge kveldane

Tindelandet Pilates og Yoga, Ørsta