b o o k i n g 1 : 1

1: 1 V i r t u e l t m ø t e
via zoom
45 min 500 kr

* Betaling skjer umiddelbart etter at vårt møte er ferdig, anten ved at du vippser til 602034, eller ved at eg sender deg ein faktura.