Faste Klasser / Regular Classes

Verdien av ein  r e g e l m e s s i g  praksis / The value of a  c o n s i s t e n t  practice
krusedull_heimeside
Sjå Yogakalender for undervisningstider /
See the Calendar for teaching schedule

/
/
Virya Yoga
Med Virya Yoga kan man styrke kroppen, forebygge skader og bringe bevisstheit inn i det ein gjer på matta så vel som av matta. Virya er sanskrit og betyr kraft, entusiasme og glede, og tanken bak ViryaYoga er at ein finn fram til storheita i seg sjølv. I timane til Karen opplever du ein morosam, effektiv og samtidig sikker yogaform der du får rom til å finne tilbake til kroppen din gjennom bevegelse og pust, og tid til å vere tilstades i augeblikket. Ei dynamisk yogaform med mykje hjarte!

Yin Yoga
Yin Yoga er kunsten å kunne gi slepp, og fokuset er å bli meir bevisst og tilstades og forbetre kroppens intelligens. Passive stillingar vert haldne lenge for å frigjere fascia eller bindevev slik at energien i kroppen kan flyte friare. Yin Yoga er i hovudsak retta mot bindevev i hofter, bekken og nedre ryggrad. Dette er ein roleg og mjuk praksis, men den kan allikevel vere overraskande utfordrande på grunn av den lange tida du tilbringer i kvar av stillingane.
.
Vinyasa Flow
Ei leiken og dynamisk klasse. Her flyter vi gjennom asanaene, og gir oss sjølv moglegheita til å lande i eigen kropp. Fokus på relasjonen mellom pust og bevegelse, balansering av energi og jobbe oss varme frå innsida. 

/
/

Virya Yoga
Med Virya Yoga kan man styrke kroppen, forebygge skader og bringe bevisstheit inn i det ein gjer på matta så vel som av matta. Virya er sanskrit og betyr kraft, entusiasme og glede, og tanken bak ViryaYoga er at ein finn fram til storheita i seg sjølv. I timane til Karen opplever du ein morosam, effektiv og samtidig sikker yogaform der du får rom til å finne tilbake til kroppen din gjennom bevegelse og pust, og tid til å vere tilstades i augeblikket. Ei dynamisk yogaform med mykje hjarte!
.
Yin Yoga
Yin Yoga er kunsten å kunne gi slepp, og fokuset er å bli meir bevisst og tilstades og forbetre kroppens intelligens. Passive stillingar vert haldne lenge for å frigjere fascia eller bindevev slik at energien i kroppen kan flyte friare. Yin Yoga er i hovudsak retta mot bindevev i hofter, bekken og nedre ryggrad. Dette er ein roleg og mjuk praksis, men den kan allikevel vere overraskande utfordrande på grunn av den lange tida du tilbringer i kvar av stillingane.
.
Vinyasa Flow
Ei leiken og dynamisk klasse. Her flyter vi gjennom asanaene, og gir oss sjølv moglegheita til å lande i eigen kropp. Fokus på relasjonen mellom pust og bevegelse, balansering av energi og jobbe oss varme frå innsida. 

 

krusedull_heimeside