Gravidyoga & Barselyoga

• 6/8 Gravid Styrke x8, 17.00-18.15 MamaYoga
• 19/9 Barselyoga Myk x8, 11.00-12.30 MamaYoga
• 19/9 Barselyoga Styrke x8, 13.00-14.30 MamaYoga
• 8/10 Gravid Styrke x8, 17.00-18.15 MamaYoga

Gravidyoga
Det vert lagt vekt på å tilpasse den fysiske treninga etter endringane som skjer i den gravide kroppen, gjennom forskjellige yogaposisjonar og pusteteknikkar. Vi jobbar også mykje med avspenning, mentalt fokus og det å vere tilstades med bornet i magen. Gravideyoga gir trening under svangerskapet, verktøy for eit betre svangerskap og førebuing til fødsel. 

Barselyoga
Det vert lagt vekt på kontakten mellom mor og barn, oppmjuking av stiv muskulatur i rygg, skuldrar og nakke, samt utvalgte styrkande øvingar i ein mjuk flow. Passar best for dei som har baby mellom 2-5 månader, før babyen begynner å krabbe. I enkelte øvingar er babyen med og vi setter av litt tid til kos og massasje. Kursa er delt opp i Barsel Styrke og Barsel Myk.

Påmelding gjennom MamaYoga.no

krusedull_heimeside