h e n d i n g a r

// 2 0 2 0 //

28 / 4  T I L S T A D E S  Y O G A
Lansering

30 / 5  B R Y L L U P
Hellviktangen, Nesodden

7 / 6  K O N S E R T
Ørsta Kyrkje

13 / 6  B R Y L L U P *utsatt
Ørsta Kyrkje

1 / 11  K O N S E R T *ny dato
Ibsenhuset, Skien 18.00

// Tidlegare hendingar finn du her //

krusedull_heimeside

K O N T A K T //
e-post: post at karenrosenbergolsen
instagram: karenrosenbergolsen