k a l e n d e r

2 0 2 0

21 / 3 K O N S E R T – U T S A T T
Ibsenhuset, Skien 19.00 Billetter og meir info her

30 / 5 B R Y L L U P
Hellviktangen, Nesodden

7/6 K O N S E R T
Ørsta Kyrkje

13/6 B R Y L L U P
Ørsta Kyrkje

 

// Tidlegare konsertar og oppdrag finn du her //

//Tidlegare yogahendingar finn du her//

K O N T A K T //
e-post: post at karenrosenbergolsen
instagram: karenrosenbergolsen