k o n s e r t a r

// 2 0 2 2 //

1 6 / 9 – K o n s e r t
Asker Kulturnatt
Haugtussa i Hulda og Arne Garborgs hjem

4 / 1 1
Allehelgenskonsert Ørsta Kyrkje

0 8 / 1 2 K l a s s i s k J u l e k o n s e r t
Volda Kyrkje

0 9 / 1 2 K l a s s i s k J u l e k o n s e r t
Ørsta Kyrkje

2 4 / 1 2 J u l e g u d s t e n e s t e
Ørsta Kyrkje

// 2 0 2 3 //

TBA C a f é k o n s e r t
Gamle Skrivargarden, Volda

* t i d l e g a r e h e n d i n g a r *

Om du ynskjer å booke meg til eit songoppdrag, so er du varmt velkomen til å ta kontakt.