k o n s e r t a r

K O N S E R T A R & O P P D R A G
// 2 0 2 2 //

1 6 / 9 – K o n s e r t
Asker Kulturnatt
Haugtussa i Hulda og Arne Garborgs hjem

0 8 / 1 2 K l a s s i s k J u l e k o n s e r t
Volda Kyrkje

0 9 / 1 2 K l a s s i s k J u l e k o n s e r t
Ørsta Kyrkje

* t i d l e g a r e h e n d i n g a r *

Om du ynskjer å booke meg til å synge i høve ei privat eller offentleg hending, so er du varmt velkomen til å ta kontakt.

e-post: post@karenrosenbergolsen.com
instagram: @karenrosenbergolsen, @yogaigamleskrivargarden