k a l e n d e r

// 2 0 2 0 //

3 / 9 L A N S E R I N G S F E S T
Songsolist
Hjørundfjord Strikk, Bakketunet, Bjørke

2 9 / 9  G R A V F E R D
Songsolist
Austefjorden Kyrkje

1 / 11  K O N S E R T *ny dato
Ibsenhuset, Skien 18.00

9  & 1 0  / 1 2  O P N I N G S K O N S E R T A R
Gamle Skrivargarden, Volda

1 2  M A G I S K  J U L E Y O G A

1 2  K L A S S I S K  J U L E K O N S E R T
Ørsta Kyrkje
Volda Kyrkje

K O N T A K T //
e-post: post at karenrosenbergolsen
instagram: karenrosenbergolsen
tlf: 90 73 26 71