kontakt & booking

Ta  k o n t a k t  med meg om du ynskjer å:

  • booke meg til eit songoppdrag
  • booke ein av mine workshopar
  • booke ein 1:1 time (di røyst / yoga for deg / reiki / pust)
  • samarbeide og / eller skape noko saman med meg

post@karenrosenbergolsen.com
@karenrosenbergolsen
+47 90 73 26 71

 

krusedull_heimeside