Songerinna / The Singer

Om eg ikkje kan flyge, lat meg syngja / If I cannot fly, let me s i n g

IMG_3773

krusedull_heimeside

S o n g e r i n n a  i meg er fundert i eit djupt ynskje om å vere til stades og ha moglegheit til å kunne skape i augeblikket.

/
/

T h e  S i n g e r  in me is rooted in a deep wish to be present and to have the opportunity to create in the moment.

/
/

Karen Rosenberg Olsen har mastergrad i utøvande klassisk song frå Barratt Due Musikkinstitutt og Norges Musikkhøgskole. Ho har ei bachelorgrad i klassisk song og vokalpedagogikk frå Barratt Due og Royal Conservatoire of Scotland.

I masterstudiet sitt fordjupa ho seg i opera 1-aktere og framførte blant anna Poulencs «La Voix Humaine» med nynorsk omsetjing. Ho har lang erfaring som frilans sopran og har gjort ei rekke konsertar både i Norge og utanlands, og då særleg med nordisk musikk. Ho har framført solopartia i kyrkjemusikalske verk som Händels Messias, Dvoraks Stabat Mater og Juleoratoriet av Bach.

I 2018 gjorde ho rolla som Else, i Magnar Åms nyskrivne opera «Kimen», basert på boka av Tarjei Vesaas.

Karen arbeider med sine ulike prosjekt og samarbeid og kan bookast til songoppdrag.

Sjå Songutøving for aktuell verksamheit.

/
/

Karen Rosenberg Olsen holds a masters degree in classical singing from the Barratt Due Music Academy and The Norwegian Academy of Music, in Oslo, Norway. She also holds a bachelor’s degree in classical singing and voice pedagogy from Barratt Due and The Royal Conservatoire of Scotland.

In her master studies she focused on 1-act operas and among other things, she performed Poulenc’s «La Voix Humaine» in Norwegian. She has been singing freelance since the age of 16 and has done many concerts both in Norway and abroad, especially with the Nordic repertoire. She has also performed solo parts in many oratorios, like Händel’s Messiah, Dvorak’s Stabat Mater and Bach’s Christmas Oratorio.

In 2018 she did the role as Else, in Magnar Åm’s newly written opera «Kimen», based on the novel by Tarjei Vesaas.

Karen works with her different projects and can be booked for singing engagements. 

See Offerings of Song for current events.