Om Songerinna

«If I cannot fly, let me s i n g.»

IMG_3773

S o n g e r i n n a  Karen Rosenberg Olsen har mastergrad i utøvande klassisk song frå Barratt Due Musikkinstitutt og Norges Musikkhøgskole. Ho har ei bachelorgrad i klassisk song og vokalpedagogikk frå Barratt Due og Royal Conservatoire of Scotland.

I masterstudiet sitt fordjupa ho seg i opera 1-aktere og framførte blant anna Poulencs «La Voix Humaine» med nynorsk omsetjing. Ho har lang erfaring som frilans sopran og har gjort ei rekke konsertar både i Norge og utanlands, og då særleg med nordisk musikk. Ho har framført solopartia i kyrkjemusikalske verk som Händels Messias, Dvoraks Stabat Mater og Juleoratoriet av Bach.

I 2018 gjorde ho rolla som Else, i Magnar Åms nyskrivne opera «Kimen», basert på boka av Tarjei Vesaas og speler inn si fyrste plate «Du dyraste guten min». Oversikt over utøvande erfaring  finn du her.

Karen arbeider med sine ulike skapande prosjekt og samarbeid og kan bookast til songoppdrag.

krusedull_heimeside