Om Yogalæraren

«From this practice all the obstacles d i s a p p e a r  and simultaneously dawns knowledge of the inner Self.»

IMG_3612

Karen har undervist yoga sidan 2010. Ho har si yogalærarutdanning frå Nordiska Yogainstitutet i Stockholm, internasjonalt godkjend av Yoga Alliance. Ho har grunnutdanning på 200 timar i Viryayoga nivå 1-2 og påbyggingskurs nivå 3 under viryayoga grunnleggar Josephine Selander. Karen har og teke vidareutdanning i yogaterapi og er sertifisert Gravidyogalærar ved Oslo Yoga med Jannicke Wiel og Birgitta Hedman. 

Karen underviser yoga med hjarte og audmjukheit, ho ynskjer å guide deltakarane til å finne t i l s t a d e v æ r e l s e  og indre styrke både på yogamatta og av.

krusedull_heimeside