Skapande prosjekt

Du dyraste guten min
Ei samling med noko av det vakraste og næraste vi har av musikk, voggesongar. Plateinnspeling 2018.

She, with her longing 
Komposisjonsprosjekt.

krusedull_heimeside