r ø r s l e

// 2 0 2 3 //

4/5 Fullmåneflyt
Gamle Skrivargarden, Volda

13/5 Yogasamling SEIN VÅR
Gamle Skrivargarden, Volda

4/6 Fullmåneflyt
Gamle Skrivargarden, Volda

24/6 Yogasamling SOMMAR
Gamle Skrivargarden, Volda

Ynskjer du å booke meg so er du varmt velkomen til å ta kontakt.