s o n g

M I N E  P R O S J E K T // 

#1  D u  D y r a s t e  G u t e n  M i n 
Voggesongprosjekt, meir informasjon kjem
Aktuelle hendingar:

#2  M a n t r a
Meir informasjon kjem
Aktuelle hendingar:

krusedull_heimeside

O P P D R A G //

B r y l l u p / G r a v f e r d / J u b i l e u m 
–  S o n g  f o r  d e i  s t o r e  &  n æ r e  d a g a n e
Musikk følger oss gjennom livet. Musikk er noko me kan samlast i opplevinga av, og kanskje kan den gi oss meir tilstadeværelse på livets store og nære dagar. Poesi kan uttrykke med få ord det me ofte føler, men ikkje klarar å formulere, og det finst so mange songskattar der tekst og melodi kan bidra til akkurat dette. I høve jubileum kan ein songopptreden vere ei heilt spesiell gåve. Eg er meir enn gjerne behjelpeleg med å finne det repertoaret som gir gjenklang for dykk, på dykkar viktige dag.

P r i v a t e  &  o f f e n t l e g e  e v e n t e r  
– B o o k  e i n  k o n s e r t
Eg syng ofte på private og offentlege eventer og kan tilby alt ifrå ein enkeltståande song á capella til ein fullverdig konsertaften saman med musikalske samarbeidspartnarar. Eg har eit bredt klassisk repertoar og møter dykk i det de ynskjer til dykkar event. Ta kontakt for prisar og booking. 

K O N T A K T //
e-post: post at karenrosenbergolsen
instagram: karenrosenbergolsen
tlf: 90 73 26 71