y o g a

Y O G A I G A M L E S K R I V A R G A R D E N
// 2 0 2 2 //

***
STERK MORGONFLYT 
F.o.m. veke 9 t.o.m. veke 24 (ikkje skjærtorsdag)

Tysdagar 09.00-10.00

Torsdagar 09.00-10.00

Drop in, påmelding ikkje naudsynt

Vipps 100,- per klasse

***
SAMLINGAR

Mars:
2.3 Nymåneflyt
18.3 Fullmåneflyt

April:
1.4 Nymåneflyt
16.4 Fullmåneflyt
30.4 Nymåneflyt

Mai:
14.5 TBA
16.5 Fullmåneflyt
30.5 Nymåneflyt

Juni:
11.6 TBA
14.6 Fullmåneflyt

Påmelding til post@karenrosenbergolsen.com eller dm

Meir info på
www.facebook.com/yogaigamleskrivargarden

*t i d l e g a r e h e n d i n g a r*

Eg underviser yoga i Gamle Skrivargarden i Volda.
Eg tilbyr ein stad der me kan kome saman og
puste, meditere, røyre på oss, lære, lade, sanse og reflektere.
***
Ta kontakt.
Om du ynskjer å ta del i eller arrangere ei yogasamling med meg.
Om du ynskjer å arbeide med yoga 1:1

K O N T A K T //
e-post: post@karenrosenbergolsen.com
instagram: @karenrosenbergolsen, @yogaigamleskrivargarden