y o g a

// 2 0 2 1 //

M O R G O N K L A S S E R
Sterk Flyt
Mild Flyt
Mjuk Flyt
Oppstart August
Tilstades / Gamle Skrivargarden i Volda, meir info her

S A M L I N G A R
Oppstart August
Tilstades / Gamle Skrivargarden i Volda, meir info her

Eg underviser morgonklasser og held ulike samlingar. Eg tilbyr ein stad der me kan kome saman og puste, meditere, røyre på oss, lære, reflektere. Eg har skapt mitt eige studio Tilstades Yoga og underviser også gjerne privat, i små grupper eller 1:1. Eg freister å tilretteleggje for at du kan oppleve yoga på ein meiningsfull måte for deg.

K O N T A K T //
e-post: post at karenrosenbergolsen.com
instagram: karenrosenbergolsen
tlf: 90 73 26 71