y o g a

// S A M L I N G A R 2 0 2 1 //

2 8 – 2 9 / 8 O P N I N G
Yoga i Gamle Skrivargarden i Volda

laurdag:

15.00-16.30 mild flyt + meditasjon

16.30-17.15 prat + te

17.15-18.15 nidra + mjuk flyt

dagspass: 350,- kr

søndag:

10.00-11.30 sterk flyt + pranayama

11.45-12.30 pimpa havregraut

12.30-13.30 prat + te + musikk

dagspass: 400,- kr

* K J Ø P B I L L E T T *

Det er ei stor glede for meg å dele nyhenda om at det no vert eit yogatilbod i Gamle Skrivargarden i Volda. Laurdag 28. og søndag 29.august vert det opningshelg. Det er no lagt ut 10 billettar til kvar av dagane, og desse kjøpest via tikkio. 

Programmet for opningshelga byr på yoga i forskjellige intensitetsgrader, ulike typar meditasjon, ein prat om kva tilbodet vil by på, mat, drikke og musikk. Du kan kjøpe pass for ein eller to dagar, eller vere med på begge dagane.

Yogalærar, songerinne og skrivargardseigar Karen Rosenberg Olsen er hovudlærar. Ho har undervist yoga og meditasjon i over 10 år. Utover hausten vil det verte fleire yogasamlingar og fleire spanande gjestelærarar vil verte inviterte.

Alt foregår i www.gamleskrivargarden.no Info vert lagt ut her og i våre sosiale mediekanalar @yogaigamleskrivargarden

Praktisk info:

  • Me praktiserer smittevern
  • Me har alt av utstyr, men ta med eige om du ynskjer
  • Øvingar vert tilrettelagt den enkelte sitt behov, modifikasjonar vert gjennomgått
  • Til opningshelga sél me kun billettar til heile dagen/dagane. Kan du ikkje kome på alt, so betaler du likevel full pris.
  • Ta kontakt om du lurer på noko

* K J Ø P B I L L E T T *

Eg arrangerer yogasamlingar i Gamle Skrivargarden i Volda.
Eg tilbyr ein stad der me kan kome saman og
puste, meditere, røyre på oss, lære, lade, sanse og reflektere.

K O N T A K T //
e-post: post@karenrosenbergolsen.com
instagram: @karenrosenbergolsen, @yogaigamleskrivargarden