y o g a

// 2 0 2 0 //

M O R G O N K L A S S E R
Mandagar 9.15 Sterk Flyt
Tysdagar 9.15 Mild Flyt
Onsdagar 9.15 Sterk Flyt
Torsdagar 9.15 Mjuk Flyt
Gamle Skrivargarden i Volda, meir info her

O P T I M A L K L A S S E R
Laurdagar 9.30 Virya Yoga
Laurdagar 10.40 Yin
Optimal Yoga i Ørsta, meir info her

B A R S E L Y O G A K U R S
Gamle Skrivargarden i Volda, meir info her.

S A M L I N G A R
Meir info kjem.

Eg underviser faste klasser, kurs og held ulike samlingar. Eg tilbyr ein stad der me kan kome saman og puste, meditere, røyre på oss, lære, reflektere. Eg har skapt mitt eige studio Tilstades Yoga og kjem også gjerne til andre studio og underviser, samt underviser privat, i små grupper eller 1:1. Eg freister å tilretteleggje for at du kan oppleve yoga på ein meiningsfull måte for deg.

K O N T A K T //
e-post: post at karenrosenbergolsen
instagram: karenrosenbergolsen
tlf: 90 73 26 71