y o g a

Y O G A I G A M L E S K R I V A R G A R D E N
// 2 0 2 2 //

***

Morgonflyt og Lunsjflyt (drop in) 100,-
VIPPS: #602034

JUNI TIMEPLAN

21.6 Morgonflyt 09.00-10.00
22.6 Lunsjflyt 11.00-12.00
23.6 Morgonflyt 09.00-10.00

28.6 Lunsjflyt 11.00-12.00
29.6 Lunsjflyt 11.00-12.00
30.6 Lunsjflyt 11.00-12.00

Meir info på
www.facebook.com/yogaigamleskrivargarden
og instagram: @yogaigamleskrivargarden

*t i d l e g a r e h e n d i n g a r*

Eg underviser yoga i Gamle Skrivargarden i Volda.
Eg tilbyr ein stad der me kan kome saman og
puste, meditere, røyre på oss, lære, lade, sanse og reflektere.
***
Ta kontakt.
Om du ynskjer å ta del i eller arrangere ei yogasamling med meg.
Om du ynskjer å arbeide med yoga 1:1

K O N T A K T //
e-post: post@karenrosenbergolsen.com
instagram: @karenrosenbergolsen, @yogaigamleskrivargarden