b o o k i n g

Solist i bryllup: 3.500 kr

Solist i gravferd: 3.000 kr

Private & Offentlege eventer : Honorar etter avtale

(ekstra kostnadar til evt. reiseveg samt akkompagnatør og/eller medmusikar må medreknast)

Faktura vert sendt umiddelbart etter utført oppdrag.