Songerinna

S o n g e r i n n a  i meg er fundert i eit djupt ynskje om å vere til stades og ha moglegheita til å kunne skape i augeblikket.

Sopran Karen Rosenberg Olsen har mastergrad i utøvande klassisk song frå Barratt Due Musikkinstitutt og Norges Musikkhøgskole. Ho har ei bachelorgrad i klassisk song og vokalpedagogikk frå Barratt Due og Royal Conservatoire of Scotland. Ho har musikkteaterutdanning frå Bårdar Akademiet og har studert drama og teater ved Høgskulen i Volda. Ho er óg utdanna yogalærar og arbeider som det i tillegg til songen.

I masterstudiet sitt fordjupa ho seg i opera 1-aktere og framførte blant anna Poulencs «La Voix Humaine» med nynorsk omsetjing. Ho har lang erfaring som frilans sopran og har gjort ei rekke konsertar både i Norge og utanlands, og då særleg med nordisk musikk. Ho har framført solopartia i kyrkjemusikalske verk som Händels Messias, Dvoraks Stabat Mater og Juleoratoriet av Bach.

I 2018 gjorde ho rolla som Else, i Magnar Åms nyskrivne opera «Kimen», basert på boka av Tarjei Vesaas. I 2019 speler ho inn si fyrste plate «Du dyraste guten min».

Karen arbeider med sine ulike skapande prosjekt og samarbeid og kan bookast til songoppdrag.

krusedull_heimeside