s o n g o p p d r a g

Eg har lang erfaring med å ta på meg songoppdrag. Ta gjerne kontakt om de ynskjer songsolist til bryllup, gravferd, jubileum, private eller offentlege eventar.

B r y l l u p / G r a v f e r d / J u b i l e u m
–  S o n g  f o r  d e i  s t o r e  &  n æ r e  d a g a n e

Musikk følger oss gjennom livet. Musikk er noko me kan samlast i opplevinga av, og kanskje kan den gi oss meir tilstadeværelse på livets store og nære dagar. Poesi kan uttrykke med få ord det me ofte føler, men ikkje klarar å formulere, og det finst so mange songskattar der tekst og melodi kan bidra til akkurat dette. I høve jubileum kan ein songopptreden vere ei heilt spesiell gåve. Eg er meir enn gjerne behjelpeleg med å finne det repertoaret som gir gjenklang for dykk, på dykkar viktige dag.

Honorar:
Solist i bryllup: 3.500 kr
Solist i gravferd: 3.000 kr
Solist i jubileum: Etter avtale

* B O O K *

P r i v a t e  &  o f f e n t l e g e  e v e n t e r

Eg syng ofte på private og offentlege eventer og kan tilby alt ifrå ein enkeltståande song á capella til ein fullverdig konsertaften saman med musikalske samarbeidspartnarar. Eg har eit bredt klassisk repertoar og set meir enn gjerne saman eit konsertprogram for dykk.

Honorar:
Solist i private og offentlege eventer: Etter avtale

* B O O K *

K O N T A K T //
e-post: post at karenrosenbergolsen
instagram: karenrosenbergolsen
tlf: 90 73 26 71