s o n g o p p d r a g

B r y l l u p / G r a v f e r d / J u b i l e u m –  S o n g  f o r  d e i  s t o r e  &  n æ r e  d a g a n e Musikk følger oss gjennom livet. Musikk er noko me kan samlast i opplevinga av, og kanskje kan den gi oss meir tilstadeværelse på livets store og nære dagar. Poesi kan uttrykke med få ord det me ofte føler, men ikkje klarar å formulere, og det finst so mange songskattar der tekst og melodi kan bidra til akkurat dette. I høve jubileum kan ein songopptreden vere ei heilt spesiell gåve. Eg er meir enn gjerne behjelpeleg med å finne det repertoaret som gir gjenklang for dykk, på dykkar viktige dag. * B O O K *
P r i v a t e  &  o f f e n t l e g e  e v e n t e r Eg syng ofte på private og offentlege eventer og kan tilby alt ifrå ein enkeltståande song á capella til ein fullverdig konsertaften saman med musikalske samarbeidspartnarar. Eg har eit bredt klassisk repertoar og set meir enn gjerne saman eit konsertprogram for dykk. Ta kontakt for prisar og booking. * B O O K *

K O N T A K T // e-post: post at karenrosenbergolsen instagram: karenrosenbergolsen