s o n g

// 2 0 2 1 //

2 9 / 7 – S O M M A R L J O M
Festival i Ørsta

3 1 / 7-   Å R A M P L U S S F E S T I V A L
Festival på Åram

// 2 0 2 0 //

2 9 / 9  G R A V F E R D
Songsolist, Austefjorden Kyrkje

3 / 9 L A N S E R I N G S F E S T
Songsolist Hjørundfjord Strikk, Bakketunet, Bjørke

Eg har lang erfaring med å ta på meg songoppdrag. Ta gjerne kontakt om de ynskjer songsolist til bryllup, gravferd, jubileum, private eller offentlege eventar.

B r y l l u p / G r a v f e r d / J u b i l e u m
–  S o n g  f o r  d e i  s t o r e  &  n æ r e  d a g a n e

Musikk følger oss gjennom livet. Musikk er noko me kan samlast i opplevinga av, og kanskje kan den gi oss meir tilstadeværelse på livets store og nære dagar. Poesi kan uttrykke med få ord det me ofte føler, men ikkje klarar å formulere, og det finst so mange songskattar der tekst og melodi kan bidra til akkurat dette. I høve jubileum kan ein songopptreden vere ei heilt spesiell gåve. Eg er meir enn gjerne behjelpeleg med å finne det repertoaret som gir gjenklang for dykk, på dykkar viktige dag.

Honorar:
Solist i bryllup: 4.000 kr
Solist i gravferd: 3.500 kr
Solist i jubileum / anna privat arr: Etter avtale

* B O O K *

P r i v a t e  &  o f f e n t l e g e  e v e n t e r

Eg syng ofte på private og offentlege eventer og kan tilby alt ifrå ein enkeltståande song á capella til ein fullverdig konsertaften saman med musikalske samarbeidspartnarar. Eg har eit bredt klassisk repertoar og set meir enn gjerne saman eit konsertprogram for dykk.

Honorar:
Solist i private og offentlege eventer: Etter avtale

* B O O K *

S o n g u n d e r v i s n i n g

Eg har vokalpedagogisk utdanning ifrå Barratt Due Musikkinstitutt og lang erfaring med songundervisning. For augeblikket arbeider eg som songpedagog ved vidaregåande musikkline samt studieretning musikk ved Høgskule.

Ta gjerne kontakt om du ynskjer privat songundervisning. Eg guider deg til å finne fridomen som kan tillate deg å uttrykke deg gjennom di unike røyst.

Pris og stad: Etter avtale, ta kontakt.

K O N T A K T //
e-post: post@karenrosenbergolsen.com
instagram: @karenrosenbergolsen, @yogaigamleskrivargarden