s o n g

K O N S E R T A R & O P P D R A G
// 2 0 2 1 //

1 7 / 5 – G u d s t e n e s t e
Volda Kyrkje

2 / 7 – G r a v f e r d
Ørsta Kyrkje

2 7 / 7 – G r a v f e r d
Syvde Kyrkje

2 9 / 7 – S o m m a r l j o m
Festival i Ørsta

3 1 / 7-   Å r a m p l u s s
Festival på Åram

1 7 / 8 – S e m e s t e r o p n i n g
Høgskulen i Volda

2 7 / 8 – S k r i v a r h a g e n
Gamle Skrivargarden, Volda

D e s e m b er – K l a s s i s k J u l

* t i d l e g a r e h e n d i n g a r *

Du er varmt velkomen til å ta kontakt.
Om du ynskjer å booke meg til å synge i høve ei privat eller offentleg hending.
Om du ynskjer 1:1 timar og finne fridomen til å kunne uttrykke deg gjennom di unike røyst.

K O N T A K T //
e-post: post@karenrosenbergolsen.com
instagram: @karenrosenbergolsen, @yogaigamleskrivargarden