s o n g

K O N S E R T A R & O P P D R A G
// 2 0 2 2 //

2 2 / 2 – G r a v f e r d
Ørsta Kyrkje

2 / 4 – K o ns e r t
Volda Kyrkje

1 / 6 – D å p
Skodje Kyrkje

9 / 6 – E v e n t
Gamle Skrivargarden

1 8 / 6 – B r y l l u p
Ørsta Kyrkje

2 4 / 6 – Samtidsmusikkfestivalen T o n e h i m m e l
Med NyNorsk messingkvintett i Volda Kyrkje

Du er varmt velkomen til å ta kontakt.
Om du ynskjer å booke meg til å synge i høve ei privat eller offentleg hending.
Om du ynskjer 1:1 songtimar og finne fridomen til å kunne uttrykke deg gjennom di unike røyst.

K O N T A K T //
e-post: post@karenrosenbergolsen.com
instagram: @karenrosenbergolsen, @yogaigamleskrivargarden