s o n g t i m a r

Eg guidar deg til å finne fridomen som gjer at du kan uttrykke deg gjennom di unike røyst. Me arbeider blant anna med pust, resonnans, støtte, formidling og søkjer etter å verte kjende med akkurat ditt instrument og bodskap.

Eg underviser både nybyrjarar og profesjonelle.

Frå januar 2020 tilbyr eg 1:1 privat songundervisning i Gamle Skrivargarden i Volda.

Du er varmt velkomen til å ta kontakt om dette er noko du ynskjer å utforske.

Pris: 750 kr per 60 min

K O N T A K T //
e-post: post at karenrosenbergolsen
instagram: karenrosenbergolsen