Songutøving / Offerings of Song

Klassiske konserter / Classical Concerts
• 12/19 Klassisk Jul / Classical Christmas, Meir info kjem…

Du Dyraste Guten Min / My Most Precious Boy
Voggesongprosjekt / Lullaby Project

Mantra
Prosjekt / Sacred Song Project

A Grand Piano & some Flowers ’round my Room
Prosjekt

Tidlegare songutøving finn du her / Previous offerings of song can be found here

krusedull_heimeside