Elsk Hardt / Love Hard

I forrige veke song eg i gravferd og såg ein mann ta eit sårt farvel med si kone, med dei vakraste og rørande skildringane av eit nært og kjærleiksfylt forhold. Dagen etterpå var det akkurat 18 år sidan eg vart kjæraste med min kjære ektemann. Eg veit so  i n d e r l e g  vel at morgondagen ikkje er sjølvsagd for nokon av oss og eg jublar for kvar ein dag vi får saman. Elsk hardt, og unnskyld dykk aldri for det!

/
/

Last week I sang at a funeral and watched a husband say a heartbreaking farewell to his wife, sharing the most moving descriptions of a close and love filled relationship. The day after, it was exactly 18 years since I got together with my dear husband. I know so very well that tomorrow is not to be taken for granted and I rejoice over every day we get to spend together. Love hard, and don’t ever apologize for it!

hjartebachhjarter