Tid

Eg trur at den største gåva du kan gi deg sjølv, er tid.

Tid til å vere  t i l s t a d e s

Tid som gir ladande pauser. Tid til å observere og sortere sinnet. Tid til å kjenne på takksamheit.

Yoga har lært meg kor tida kan stå stille når sinnet roar seg og energien balanserast. 

Songen har lært meg at det einaste som kan gi musikalsk fridom, er tid investert i mitt instrument.

Min son har lært meg at det å ha god tid til å verkeleg sjå han og høyre det han seier, er det som ligg mitt morsinstinkt nærast.

Min mann har lært meg den store verdien av å fordjupe seg i kjærleik over lang tid.

For augeblikket sit eg ved kjøkenbordet, med dagens andre kopp kaffi. Berre lyden av vaskemaskina og svigerfar som ét eple kan høyrast. Eg skal snart av garde og undervise yoga for kvinner med to bankande hjarter i seg. Men fyrst skal eg berre site her og sjå blada på treda gulne littegranne meir i haustsola.

<3

IMG_magi1IMG_magi3IMG_magi4

Mjukning

T i l l a t heile overflata av framsida av kroppen å kjennes mjuk.

Lat att augene, lat pusten sakke ned, lat panna slappe av, kjeven, halsen. Lat brystet ditt mjukne.

Tillat magen din å vere som den er.

Lat overflata av framsida av beina dine berre smelte. Forestill deg at du er i dagslys. Sola er over hovudet ditt. Du kan kjenne den på huda. Du føler det du føler. Du lét pusten gi deg næring og omsorg.

Ikkje pakk inn eller beskytt denne mjukheita. La denne mjukheita vere ei styrke. Ingen treng om å vite dette, berre du. Hald deg open for å ta imot, open for å bli rørt ved.

Gå inn i dagen, villig til å ikkje stenge av. La mjukheita vere ei styrke, hald deg open.

Forbli mjuk. Forbli menneskeleg.

Lat oss velge å forbli m j u k e, forbli menneskelege.

Når verda verkar som den mistar litt fotfeste, når hatet og fortvilelsen fyller våre sosiale media, når frykt vinn over kjærleik.

Ver tilstades der du har størst påverkingskraft, i ditt eige liv. Mjukne. Bli bevisst. Ver våken. Ver autentisk. Jobb med ditt eige kaos fyrst. Lys opp vegen for andre med ditt lys. Gå til kunsten. Gå til yogapraksisen. Observer før du reagerer og velg kjærleik framfor hat.

karen_meditasjonchaturangavariasjonvirabhadrasana2parsvakonasana