Mjukning

T i l l a t heile overflata av framsida av kroppen å kjennes mjuk.

Lat att augene, lat pusten sakke ned, lat panna slappe av, kjeven, halsen. Lat brystet ditt mjukne.

Tillat magen din å vere som den er.

Lat overflata av framsida av beina dine berre smelte. Forestill deg at du er i dagslys. Sola er over hovudet ditt. Du kan kjenne den på huda. Du føler det du føler. Du lét pusten gi deg næring og omsorg.

Ikkje pakk inn eller beskytt denne mjukheita. La denne mjukheita vere ei styrke. Ingen treng om å vite dette, berre du. Hald deg open for å ta imot, open for å bli rørt ved.

Gå inn i dagen, villig til å ikkje stenge av. La mjukheita vere ei styrke, hald deg open.

Forbli mjuk. Forbli menneskeleg.

Lat oss velge å forbli m j u k e, forbli menneskelege.

Når verda verkar som den mistar litt fotfeste, når hatet og fortvilelsen fyller våre sosiale media, når frykt vinn over kjærleik.

Ver tilstades der du har størst påverkingskraft, i ditt eige liv. Mjukne. Bli bevisst. Ver våken. Ver autentisk. Jobb med ditt eige kaos fyrst. Lys opp vegen for andre med ditt lys. Gå til kunsten. Gå til yogapraksisen. Observer før du reagerer og velg kjærleik framfor hat.

karen_meditasjonchaturangavariasjonvirabhadrasana2parsvakonasana