Yin & Yang

I år  u t v i k l a r  eg yoga workshop konsept som eg håper kan vere til glede for andre, og meg sjølv, i maaaange år framover. Dette er eit konsept som er tenkt som eit slags 2- dagars mini retreat. Den eine dagen fordjupar vi oss hovudsakleg i ein yang praksis, med dynamisk yoga, styrke og kraft, den andre dagen er i større grad via til yin, med kvile, innsikt og stillheit. Me lyfter fram og utforskar kor yin og yang (ofte framstilt som to rake motsetnader) faktisk kompletterer kvarandre <3

Den fyrste versjonen av dette yin yang konseptet tek stad i allereie skjærtorsdag og langfredag. Det er også fullt mogleg å vere med på berre ein av dei 2 workshopane.

Yang Skjærtorsdag kl. 19.00 – 21.00
Yin Langfredag kl. 19.00 – 21.00

påmelding til post@karenrosenbergolsen.com
250,- per kveld, 400,- om du er med på begge kveldane

Tindelandet Pilates og Yoga, Ørsta

Kapha

Velkommen til den fyrste workshopen i serien «embrace & balance».

Me lærer om yoga i samband med ayurveda, og ser spesifikt på korleis me kan balansere kapha dosha.

Idéen er å lære om og anerkjenne den me er og åpne opp for den visdommen som ligger i oss.

 Workshopen vil bestå av:
– ei innføring i Ayurveda og kapha dosha
– ein flow for å balansere kapha dosha
– ein mjuk yogapraksis + yoga nidra for å omfavne kapha dosha

25. februar Leela Yoga
13:30-16:00
Pris: 350,-

Book deg ein plass her.