t i l s t a d e s // y o g a

 

t i l s t a d e s y o g a . c o m

Eg ser på dette som ei virtuell skattekiste som kan fyllast opp til randen. Du er varmt velkomen til å ta del og nyte av den visdomen som yoga kan gi oss. Dette er eit rom for yoga, meditasjon og kontemplasjon. Felles, for alt innhaldet, vil vere at det støttar opp om auka tilstadeværelse i kvardagen. 

krusedull_heimeside

K O N T A K T //
e-post: post at karenrosenbergolsen
instagram: karenrosenbergolsen