y o g a s a m l i n g a r

Y O G A I G A M L E S K R I V A R G A R D E N
// 2 0 2 2 //

***
Eg underviser yoga i Gamle Skrivargarden i Volda.
Eg tilbyr ein stad der me kan kome saman og
puste, meditere, røyre på oss, lære, lade, sanse og reflektere.


Tilbodet for hausten 2022 lanserast snart!

VIPPS: #602034***
Ta kontakt om du ynskjer å ta del i eller arrangere ei yogasamling med meg.

K O N T A K T //
e-post: post@karenrosenbergolsen.com
instagram: @karenrosenbergolsen, @yogaigamleskrivargarden