y o g a

1:1  M Ø T E R // 
Eg bringer med meg audmjukheit og hjarte, samt alle mine verktøy til våre møter. Eg tilbyr fire fordjupingar for 1:1 møter, ofte kan desse flyte i kvarandre og eg skreddersyr gjerne på tvers av desse for å møte deg i det du ynskjer og treng. Me møtast fysisk eller virtuelt.

#1  s t a b i l i t e t  &  e k s p a n s j o n 
#2  y i n  &  m e d i t a s j o n
#3  p u s t  ( b r e a t h w o r k )
#4  g r a v i d i t e t  &  b a r s e l
#5  d i  r ø y s t


P r i s a r:

meir informasjon kjem.

S A M L I N G A R //

Eg brukar ordet samling for mine workshopar og retreats. Eg skapar dei utifrå eit ynskje om å gå i dybden. Kvar samling er grunna i ein intensjon og tema. Me møtast fysisk eller virtuelt. Meir info kjem.
Aktuelle hendingar: 

K L A S S E R //

V i r y a
Ei dynamisk og innhaldsrik yogaform med mykje hjarte. Den er grundig og metodisk, filosofisk og morosam, samt både roleg og friflytande. Virya er både for dei som er nye til yoga og for dei som har hatt yogaen i sitt liv lenge. Dette er yogaen som gjorde meg til ein lærar og yogaen som gjer at eg alltid vil undervise.
A k t u e l l e   K l a s s e r:

Y i n
Kunsten å sleppe taket. Yin er i høgste grad eit møte med deg sjølv og din fysiske, mentale og energetiske kropp. Ei lyttande, meditativ yogaform som kan gi oss uvurderleg ro til nervesystemet og opne opp for friare flyt av energi i kroppen. Vakker og viktig er den.
A k t u e l l e   K l a s s e r:

G r a v i d
Å bere fram eit born er også å gradvis vekse inn i det å verte mor. Mine gravidyogaklasser gir rom for denne reisa. Rom for å finne sin unike, ibuande styrke, rom for å knyte kontakt med bornet i magen, rom for å kvile, rom for deg.
A k t u e l l e   K l a s s e r:

B a r s e l
Lave skuldrar. Rause mødre oss imellom. Djupe pust. Babylatter. Bekkenbotn. Oppmjuking. Styrking. Babyar som ruller på besøk til kvarandre sine matter. Song. Berøring. P u s t. Leik. Kjærleik.
A k t u e l l e   K l a s s e r:

K O N T A K T //
e-post: post at karenrosenbergolsen
instagram: karenrosenbergolsen
tlf: 90 73 26 71