Yogaundervisning / Offerings of Yoga

IMG_3587krusedull_heimesideFaste Klasser / Regular Classes
.

• Virya Yoga Tysdagar / Tuesdays 11.00 Leela Yoga
• Vinyasa Flow Onsdagar / Wednesdays 06.30 Flyt Studio

• Vinyasa Flow Laurdagar / Saturdays 10.00 Flyt Studio
• Yin Yoga Laurdagar / Saturdays 11.00 Flyt Studio
• Virya Yoga Søndager / Sundays 10.00 Leela Yoga
• Yin Yoga Søndager / Sundays 11.45 Leela Yoga
. Medlemsskap, Klippekort og Drop in / Memberships, Punch Cards, Drop in

I alle formene styrker me kroppen på ulike vis og bringer bevisstheit inn i det me gjer på matta so vel som av matta. Virya Yoga er ei dynamisk yogaform med mykje hjarte! Yin Yoga er kunsten å gi slepp og mjukne. Vinyasa Flow er pust og rørsle i flytande samspel.

/
With all directions comes the aspect of strengthening the body in different ways and raising awareness of what it is that we do both on and off the mat. Virya Yoga is a Scandinavian, dynamic yoga style with a lot of heart in it! Yin Yoga is the art of letting go and soften. Vinyasa Flow is breath and movement in a flowing interaction.

 

/
/

Workshopar / Workshops
.
• 9/2 Yoga Spa Flyt Studio 13.00 Flyt Studio
• 19/4 Yoga for musikere Privat

/
/

Gravidyoga & Barselyoga / Pre Natal & Post Natal Yoga
.
• Jamnlege gravidyoga kurs på MamaYoga
• Jamnlege barselyoga kurs på MamaYoga
• Jamnlege barselyoga kurs på Flyt Studio

/
/

Privattimar, Yoga for Deg / Private Lessons, Yoga for You
.
• Ledig kapasitet / Free capacity
. Investering / Investment 1 time 900 kr, 1,5 time 1250 kr, 2 timar 1500

Om du ynskjer guiding i din asana-praksis, om du vil gi deg sjølv ei moglegheit til skreddarsydd, djup avspenning, om du ynskjer å samtale deg djupare inn i yogaens filosofi, om du vil frigjere pusten, om du ynskjer å førebue deg til fødsel, om du vil ha yoga heime hos deg, om du vil lære meditasjonsteknikkar. Yoga for deg kan fyllast med det du ynskjer og treng.
/
For guidance in your asana practice, if you want to give yourself the possibility to experience a tailored, deep relaxation, if you want to have a conversation on yoga philosophy, if you want to liberate your breathing, when you wish to prepare for giving birth, if you want to practice yoga in your home, when you want to learn meditation techniques. Yoga for you can be filled with what you wish for and need.

Sjå tidlegare undervisning her / See previous yoga offerings here.

 

krusedull_heimeside