Yogalæraren

Eg underviser yoga med hjarte og audmjukheit. Eg ynskjer å guide deltakarane til å finne t i l s t a d e v æ r e l s e  og indre styrke både på yogamatta og av.

IMG_3612

Karen Rosenberg Olsen har undervist yoga sidan 2010.

Ho har si grunnutdanning frå Nordiska Yogainstitutet i Stockholm, internasjonalt godkjend av Yoga Alliance. Der har ho teke 200 timar i Virya Yoga nivå 1-2 og påbyggingskurs nivå 3 leiia av Virya Yoga grunnleggar Josephine Selander. Karen har sidan vidareutdanna seg i Yogaterapi, er sertifisert Gravidyogalærar ved Oslo Yoga og våren 2019 fortsetter ho sine studier med Sarah Powers gjennom hennar Insight Yoga teacher training.

krusedull_heimeside